מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

איגרת לנוטר

תקופון, שהחל להופיע בתשרי תש"ד (אוקטובר 1943) ביוזמת מזכירות הנוטרים הארצית. פורסם מטעם מחלקת ההסברה בהגנה, תחת כותרת הוועד למען החייל. האיגרת נועדה לשמש ביטאון לנוטרים - למאמרים עיוניים וצבאיים-מקצועיים ולרשימות, סיפורים ושירים ולמתן ביטוי לאחדות המקפת של הנוטרות על חילותיה ויחידותיה.