מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

איזור

יחידת-יסוד מרחבית בארגון ההגנה. בדרך כלל היה זהה ליישוב אחד. לעתים כלל שתי נקודות יישוב סמוכות. תחת פיקוד מפקד איזור (מא"ז) כפרי עמדו בדרך כלל כל הגברים והנשים שבמקום הכשירים לשאת נשק;ביישובים עירוניים כלל האיזור שכונה או רובע, וסמכויות המא"ז היו מוגבלות יותר. האיזור נחלק לקטעים, ובהם מספר עמדות. באיזור פעל פטרול לוחם (פל"ם) של כיתה-שתיים כעתודה מקומית.