מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

איכר, אברהם (1899-1980)

יליד רוסיה. עלה ב-1914. ממתנדבי הגדוד העברי הארץ-ישראלי במלה"ע ה-1. ב-1920 נמנה עם ראשוני ההגנה. מ-1923 איש מנגנון הקבע שלה. ב-1924 מדריך ראשי בתל-אביב. 1930-1926 - מפקד ההגנה בתל-אביב. 1933-1931 - מפקד ההגנה בעמקים.

שימש כמפקד קורס למפקדים בחולדה ואחר פרוץ המרד הערבי קצין קישור בין הסוכנות היהודית והמשטרה הבריטית בנושא הנוטרות. ב-1942 ממקימי משמר החופים. ממניחי היסוד למערכת ההדרכה של ההגנה.