מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

איתות ראייה

שיטת קשר מקובלת ביישוב. הוכנסה לראשונה בירושלים ב-1921. עורקי-קשר ארציים באיתות-ראייה הופעלו במסגרת ההגנה לראשונה ב-1933. קשר-לילה הופעל באמצעות פנסים. קשר-יום הופעל בעזרת קרני השמש באמצעות מכשיר הליוגרף ובאמצעות דגלים, בשיטת מורס וסמפור.