מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

אכ"ס (אגף כספים)

אגף שהוקם במ"א במחצית 1947, כהמשך למחלקת הכספים במרכז ההגנה, שראשיתה בשנות ה-30. נועד לערוך את תקציב ההגנה ואח"כ צה"ל, לפקח על הוצאתו, לבצע תשלומים ולפקח על ניהול חשבונות. תחילה היה אמור להשתלב באג"א, אך מתחילת ינואר 1948 פעל במטכ"ל כאגף עצמאי, בראשות חבר המ"א ברוך רבינוב. בקיץ 1948 הועבר למשרד הביטחון. שירות התשלומים היה כפוף זמן מה לאגף זה, ופעל בתיאום עם אכ"א, עד שהפך למחלקת תשלומים (מת"ש) במטכ"ל בראשות מרדכי קיקיון.