מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

א"ש (אימון שדה)

אימוני השדה בהגנה כללו אימוני פרט ואימון יחידתי בשדאות, ניצול פני הקרקע לשם תנועה, הסתר ותצפית; מתן אש ומחסה מאש אויב, תבניות תנועה לסוגיהן, מבני קרב ולחימה.

ערכו של הא"ש עלה עם "היציאה מן הגדר". לפני כן, בקורס המפקדים שכונה "איטליה" (1925), למשל, נראו אימוני שדה לחניכים העירוניים כבזבוז זמן, ואילו בקורס מפקדים ארצי שנערך בגבת- תחתית ב-1934, בלטה המגמה לבצע אימוני שדה בתנאים הקרובים ככל האפשר למציאות הצפויה.

אימונים אלה הוגברו ביחידות החי"ש, הגדנ"ע והפלמ"ח בשנות ה-40.