מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

הבית האדום

בניין ברחוב הירקון בתל-אביב, בו שכן בשלב הראשון של מלחמת העצמאות מטכ"ל ה הגנה והפיקוד העליון. בעבר היה זה ביתה הצבוע אדום של מועצת פועלי תל-אביב, ומכאן כינויו. כיום ניצב במקום זה מלון "שרתון".