מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

בן-חור (כהן), אליהו (1911-1987)

יליד רוסיה. בשנות ה-30 מדריך ראשי בהגנה בגוש דן. במאורעות 1936, בהיותו מפקד מרחב כפרי של מחוז ירושלים, הקים את הנודדת והיה מפקדה. ב-1937, כמפקד פתח-תקוה, יזם את מבצע השתלטות ה הגנה על מחצבות מגדל צדק שנתפסו על-ידי הערבים. לאחר מכן - סגן מפקד הפו"ש. ב-1939/40 - מפקד מחוז ירושלים.

ב-1940 התגייס לצבא הבריטי. בעת החשש מפלישה גרמנית לארץ-ישראל, ב-1942, מונה אחראי מטעם ההגנה על החיילים הארץ-ישראלים בצבא הבריטי, במגמה להביאם לארץ, כדי שיצטרפו להגנת היישוב. מפקד החיילים היהודים מטעם ההגנה בצפון אפריקה.

ערב קום המדינה - ראש אגף ההדרכה בהגנה. ממפקדי מבצע נחשון. בצה"ל כיהן כראש אה"ד והוענקה לו דרגת אלוף. עקב חילוקי דעות עם דוד בן גוריון החזיר את הדרגה והצטרף כלוחם מן השורה לחטיבת גבעתי. לאחר זמן חזר וקיבל את הדרגה. אחרי המלחמה, בגיל מבוגר, למד הנדסה. במלחמת ששת הימים ובמלחמת ההתשה ארגן מתנדבים ליישובי הספר. ב-1973 עבר לקרית שמונה וסייע לעיירה בתחומי הביטחון, המשק והתעסוקה.