מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

דורי (דוסטרובסקי), יעקב (1899-1973)

רמטכ"ל ההגנה והרמטכ"ל הראשון של צה"ל. יליד רוסיה. עלה לארץ ב-1905. למד בבית הספר הריאלי בחיפה. ב-1918 התגייס לגדוד העברי. היה מחלוצי כוח המגן.

במאורעות 1921 השתתף בהגנה על תל-אביב. מאוחר יותר היה מראשי ההגנה בחיפה ובשנת 1929 מונה כמפקד מחוז חיפה. עם הקמת הלשכה הטכנית ולשכת ההדרכה הארצית במרכז ההגנה הועמד בראשן. עם קום המטכ"ל התמנה כרמטכ"ל הראשון של ההגנה.

בתפקיד זה כיהן עד 1946 ובסך הכל שמונה שנים. ב-1946/47 ראש משלחת ההגנה בארצות-הברית שעסקה ברכש נשק וציוד לחימה לקראת מלחמה צפויה. בשובו חזר לתפקיד הרמטכ"ל ועם הקמת צה"ל התמנה לרמטכ"ל הראשון שלו בדרגת רב-אלוף.

בתפקיד זה כיהן עד נובמבר 1949. לאחר מכן - נשיא הטכניון בחיפה.