מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

הכט, יוסף (1894-1970)

יליד פולין. עלה ב-1914. במלה"עה-1 פעל להשגת נשק להגנת היישוב. ב-1918 התנדב לגדוד העברי. לאחר שחרורו היה ממייסדי כפר-מל"ל. במאורעות 1920 היה מפקד חולדה וארגן את ההגנה במקווה ישראל. אליהו גולומב הזמינו ב-1921 להיות מרכז ארגון הגנה כלל-ארצי במסגרת הסתדרות העובדים. עד 1931 עמד בראש ארגון ההגנה.

אחר-כך חזר לחקלאות. בעת הקמת גדר הצפון היה אחראי על הנוטרים שהגנו על בוני הגדר.