מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

החוליה (היבשתית)

הוקמה בדצמבר 1943 על-ידי הפלמ"ח לסייע למוסד לעלייה ב' בהעלאת יהודים מסוריה ולבנון. פעלה בגליל, מבסיסים באיילת-השחר וחניתה. תוך תיאום עם אנשי המוסד הסתננו אנשי החוליה אל מעבר לגבול, קיבלו את המעפילים במפגשים שנקבעו מראש, העבירו אותם את הגבול ברגל, ווידאו את המשך העברתם לפנים הארץ. בקיץ 1945 הועברה המשימה לפלוגה ט' של הפלמ"ח והחוליה המיוחדת בוטלה.