מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

ליל הרכבות (מבצע מסיבה)

מבצע של חבלות נרחבות במסילת הברזל המנדאטורית ברחבי הארץ, במסגרת תנועת המרי.

בליל 31 באוקטובר - 1 בנובמבר 1945, חיבלו 50 חוליות של לוחמי פלמ"ח ברשת מסילות הברזל ב- 153 מקומות. במבצע שהתפרס על כל חלקי הארץ הופעלו כל יחידות הפלמ"ח כולל חלק מה רזרבה, ובחורות. הם פוצצו מעתיקי פסים, צמתי הצטלבויות וגשרונים. הפעולות בוצעו תוך הקפדה על הימנעות מפגיעה בנפש. כל חוליה כללה חבלנים ומאבטחים. כל היחידות חזרו בשלום לבסיסיהן.

באותו לילה פעלה החוליה המיוחדת של הפלמ"ח וטיבעה שלוש סירות משמר בריטיות, שתיים בחיפה ואחת ביפו. בו בלילה פשטה יחידת אצ"ל על תחנת הרכבת בלוד. תוך חילופי אש חדרו החבלנים לתחנה ופוצצו 3 קטרים ומספר מבנים. שני בריטים וארבעה ערבים נהרגו. כן נהרג איש אצ"ל. חוליה של אנשי לח"י ניסתה לחבל בבתי הזיקוק בחיפה, אך נכשלה.