מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

מא"ז (מפקד איזור)

מפקד יחידת-היסוד המרחבית, ה"איזור" והאחראי לאימונו, להגנתו וכן לנשק שבתחומיו. מעמדו הפיקודי דמה לשל מפקד-מחלקה. ההגנה עשתה מאמצים להכשיר מא"זים בקורסי מ"מים ומאוחר יותר בקורסי מא"זים שהקבילו ברמתם לקורסי המ"מים.

באיזור עירוני פעל המא"ז בכפיפות למפקד החבל. הוא היה עצמאי יותר באיזור כפרי, שכלל יישוב שלם.

מעמדם של מא"זים ניכר בעיקר ביישובי-ספר. בימי חירום היו מפקד החבל והמא"זים כפופים למפקד גדוד החי"ש שכוחותיו תיגברו את החבל. במלחמת העצמאות הכפיפו מפקדי פלוגות ומחלקות צעירים לא אחת את עצמם לפקודת המא"ז הוותיק, מתוך הכרה בעדיפות ניסיונו.