מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

מפכ"ם

ראשי תיבות של מפעלים כימיים. שורה של מפעלים כימיים של תעש במחתרת שאוגדו במסגרת אחת בשנת 1947, בהנהלת אשר שוויגר-שמגר ושלמה בוגרד. מפכ"ם כללה את מכון יוסף בפרדסי בית חרות ליד כפר ויתקין, מכון אשד, מכון "המלבין" בפרדסי גולדברג ברמת-גן ומכון במפנה בקיבוץ תל יצחק. מפעלים אלה התמחו בצד הכימי של ייצור הנשק והתחמושת של ההגנה.