מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

נוטרי גדר הצפון

כוח של 300 נוטרים שרוכז, בחודשים מאי-יולי 1938, להגנת העובדים בהקמת גדר הצפון בגבול לבנון, וממסעף כביש הצפון עד לים כינרת. הגדר נבנתה לפי תוכניתו של צ'רלס טיגרט. לאבטחת המחנה, הפועלים במקומות העבודה ובשיירות רוכזו והושבעו כנוטרים חברי ההגנה: 200 מהם קיבלו שכרם מהממשלה ו-100 מחברת סולל בונה שבנתה את הגדר. על המבצע הופקד קצין בריטי, ולעזרתו בא סרג'נט (סמל) שפקד על המקלעים. קוים שיתוף פעולה עם יחידות הצבא במרחב, שאיבטחו את קטעי הגדר שהושלמו. הנוטרים ה"ממשלתיים" חולקו לשתי פלוגות. כקצין קישור מטעם ההגנה שהשתתפה במבצע שימש יהושע אייזיק- אשל, וכעוזרו שימש יוסף הכט, שגוייס לתפקיד, אחרי שרחק מפעילות בהגנה מאז 1931. יצחק שדה ואליהו כהן- בן-חור בחרו את מפקדי הפלוגות, המחלקות והכיתות, בעיקר מבין אנשי הנודדת והפו"ש.

בשלושת חדשי העבודה לא הצליחו הכנופיות לחבל בקטעי הגדר בבנייתם, והוסבו להן עשרות אבדות. מהכוח היהודי נהרגו שניים, ונפצעו שלושה. מבחינה צבאית היה זה מבצע ממושך, בהיקף גדודי, שנעשה ברובו במרחב עוין.