מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

נוטרי החוף

יחידת נוטרים שהוצבה לאורך החוף בקיץ 1942, בעת החשש מפלישה גרמנית לארץ.

ביחידה היו 500 יהודים, שהופקדו על תחנות תצפית מראש-הנקרה עד נבי רובין (שפך נחל שורק, ליד פלמחים כיום), ו-200 ערבים רוכבי גמלים - שפעלו בדרום רצועת החוף. לאחר המפנה במלחמה צומצם הכוח היהודי לכדי 200 איש.

הנשק בו צוייד הכוח היה מצומצם ונחות, ואנשיו פוזרו בתחנות נידחות, בעיקר בקטע הדרומי. בבת- גלים חנתה פלוגת נוטרים שומרי דת. ההגנה ניצלה את מיקומן המבודד של תצפיות החוף לאימון חבריה. כן נוצל מחנה זרקה בשפך נחל התנינים לאימון גליל התיכון. בשנת 1943 צורף משמר החוף כיחידה עצמאית לפלמ"ח. נוטרי החוף התאמנו גם בשיט, ולימים הצטרפו מהם לפלי"ם. משמר החוף פורק ב-1945 ורוב אנשיו גויסו לחי"ל.