מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

נוטרי חברת החשמל

יחידת נוטרים שחברת החשמל מימנה את שכרם ואת הטנדרים שבשימושם. היחידה פעלה בתקופת מאורעות 1936/39 הן לאבטחה נייחת של תחנות-חשמל ומתקנים, והן לאבטחה ניידת של קוי מתח גבוה. הם בלטו בין כ-550 נוטרים "פרטיים", שהוחזקו על חשבון מפעלים וחברות, כגון חברת האשלג ופרדסנים.