מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

נוטרי מחנות המעצר

יחידה של נוטרים יהודים, שגויסה לשמירת מחנות בארץ, בהם נעצרו אזרחים גרמנים ואיטלקים במלה"ע ה-2. בשיא כוחה מנתה כ-300 איש. הגרמנים היו עצורים במושבותיהם ולדהיים, וילהלמה ושרונה שהפכו למחנות מעצר ובסמוך לשכונות הגרמניות בירושלים ובחיפה. באוגוסט 1941 השתתפו כ-70 מנוטרי היחידה ב"מבצע הגליה" - העברת 1,000 מהמסוכנים שבעצורים הגרמנים לאוסטרליה. עד סוף המלחמה צומצם הכוח למספר עשרות.