מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

נוטרי מפעל המים

מחלקה של כ-60 נוטרים יהודים מהיחידה לתפקידים כלליים, שהופקדה ב-1938 על משמר תחנות השאיבה של קו-המים לירושלים - המשאבה הראשית ליד תל-אפק (ראש העין) ותחנות השאיבה בלטרון, שער-הגיא וסריס (שואבה). בכל תחנה הוצבו 24-12 נוטרים, בפיקוד בריטי.