מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

נוטרי שדות התעופה

יחידת נוטרים שהוקמה בתקופת מאורעות 1936/39 והתרחבה במלה"ע ה-2. נוטריה אומנו באבטחה קרקעית וכן בהגנה נגד מטוסים. בספטמבר 1938 הוחל בגיוס נוטרים לאבטחת השדות בעטרות, רמלה ולוד. בשנות המלחמה נבנו שדות רבים, שנזקקו לאבטחה מפני פיגועים של סוכני אויב וגייסות מוטסים. בתחילת 1942 מנתה היחידה 400 איש. עם הרחבת מערך שדות התעופה, לרבות הצבת טייסות אמריקניות בארץ, הוגדל מספר הנוטרים בחיל עד כ-1,200 איש, יותר ממחציתם יהודים. ב- 1943 נעשה מאמץ לשפר את יכולתם הצבאית של הנוטרים. הוקם בסיס אימונים, ובשדות התעופה שותפו הנוטרים בתרגילים של יחידות הצבא שהופקדו על הגנתם. עד סוף המלחמה צומצם מספר הנוטרים היהודים עד פחות מ-300, ובמקומם באו ערבים. מספר היהודים ביחידה פחת עוד יותר בשנות המאבק.