מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

נוטרים לתפקידים כלליים

נוטרים יהודים וערבים, שגויסו מקיץ 1938 לתפקידי אבטחה ומנהלה מטעם המשטרה.

סוג שירות זה של הנוטרים היהודים התאפיין בריבוי המגויסים ובמגוון הרב של התפקידים. בין התפקידים הכלליים היו: אבטחת משרדי המשטרה ומתקניה בירושלים ובסביבותיה, לרבות הדואר, הדפוס הממשלתי והבולשת; אבטחת מתקנים בכל הארץ, ובהם בתי-הזיקוק בעמק זבולון; שמירת תחנות משטרה, ובהן ה"קישלה" בעיר העתיקה ואף משטרת טול כרם; שמירת מחנות הצבא והצי, וביניהם נמל חיפה ומחנה סרפנד (צריפין); תפקידי מנהלה משטרתיים, כגון יומנאים בתחנות, אלחוטאים, חוקרים, מתרגמים ומבקרי-תנועה. בתפקידיהם השונים השכילו רבים מהנוטרים לשרת את הגנה.