מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

"סמינר"

כינוי לתקופת סקר, לימוד והשתלמות בנושאי הגנה וביטחון שערך יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, דוד בן-גוריון בחודשים מרס-מאי 1947. ה"סמינר" נערך לאחר שבן-גוריון קיבל על עצמו בקונגרס הציוני הכ"ב את "תיק הביטחון", שהיה מופקד בפועל לפני-כן בידי ראש המחלקה המדינית בירושלים.

בן-גוריון, שקודם לכן עסק בעיקר בנושאים המדיניים, אם כי היה קרוב לענייני הביטחון וההגנה, התרכז במשך שבועות ארוכים בלימוד מבנה ההגנה, צרכיה, תפקידיה ובמיוחד שקד על היערכותה לקראת מלחמה אפשרית עם צבאות מדינות ערב.

במסגרת ה"סמינר", נפגש עם מפקדי הגנה בכירים, ביקש וקיבל תוכניות והצעות להקמת צבא סדיר, שמע דעות של מומחים ויצא לסיורים. כן קיבל נתונים על היקף החימוש של ההגנה.

ב-18.6.1947 פרסם בן-גוריון שורת הוראות לגבי "עברה ועתידה של ההגנה", כהגדרתו. הוא קבע שהיישוב וכוחות המגן שלו יעמדו בעתיד הקרוב מול צבאות ערב הסדירים, המונים 120 אלף חייל ולכן יש לשנות את היערכות ההגנה, להפכה יותר לצבא סדיר כדי ש"תוכל להגן בהצלחה לא רק על יישובים יהודיים ועל היישוב העברי, אלא, בשעת הצורך, גם על הארץ ועל עתידנו הלאומי בתוכה [ההדגשה - במקור]. זהו התפקיד הבוער בתקופה זו".