מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

ספורט שימושי (ס"ש)

מונח שניתן בהגנה לאימוני כושר גופני, שמטרתם היתה להכשיר את איש הארגון למעבר מכשולים, מאמץ פיזי והקניית כושר לקרב פנים-אל-פנים. למטרה זו ניצלה ההגנה את המסגרות הספורטיביות הקיימות הן לטיפוח הכושר הגופני של חבריה ובעיקר לביצוע גלוי של תרגילי-סדר ולימוד ספורט שימושי. בנוסף למקצועות הספורט השימושי המקובלים נכללו בשיעורי ההגנה גם טיפוס על קיר, הליכת זיקית, ירידה בחבל מגובה רב ("אומגה"), ואיגרוף. לשכת ההדרכה הוציאה חוברת הדרכה בנושאים אלו.

האימון בס"ש נכלל באימוני המחנאות וקורסי הספורט ביחידות הגדנ"ע, החי"ש וה פלמ"ח. ביחידות ובקורסים המרכזיים הונהג מעבר בוחן שהיקנה לעומדים בו את "אות הספורט" של מחלקת הספורט של הוועד הלאומי.