מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

"עשו טוב - זנחו רע"

קבוצה ערבית חשאית, דתית קיצונית, שהוקמה בחברון בשלהי 1935, כחלק מהתגובה על הריגתו של השיח' עז אלדין אלקסאם בידי הבריטים. הקבוצה דגלה בפעולות טירור ברוחו של אלקסאם וקיימה קשרים עם קבוצה דומה, אך בעלת שם שונה באזור הצפון.