מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

"פוליטרוק"

הפלמ"ח ראה בחינוך הרעיוני חלק אורגני של תהליך חישול חבריו, ליכודם וגיבושם.

לכן, מבלי להפחית מאחריותו של כל מפקד להסברה הרעיונית ולחינוך יחידתו, נכלל במטה כל יחידה (פלוגה, גדוד, חטיבה) קצין הסברה. זאת, במקביל לקציני התרבות של המחת"ר, מחלקת התרבות, בנפות ובגלילות. בהווי הפלמ"ח ובפזמונים כונה קצין זה "פוליטרוק" - מונח שאול מהצבא האדום, שפירושו מדריך פוליטי. כמה מה"פוליטרוקים" זכו למעמד מיוחד בפלמ"ח ונודעה להם השפעה על עיצוב רוח הפלמ"ח ועל הווי הפלמ"ח.