מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

פלי"ם

פלוגה י' בפלמ"ח, הידועה גם כפלי"ם (הפלמ"ח הימי), כוננה על בסיס המחלקה הימית באפריל 1945, במסגרת הגדוד הרביעי, גדוד המטה של הפלמ"ח. היא התקיימה עד מרס 1948, עת הוקם השירות הימי וכללה אז כ-400 ימאים, בהם 80 בוגרי קורס חובלים וכ-70 בוגרי קורס מפקדי סירות. מפקדת הפלוגה היתה בשדות-ים ובסיסים נוספים שלה היו בנוה-ים, מעברות וגבעת השלושה.

תחומי פעילות הפלוגה היו:

א. העפלה, כולל קשר אלחוט (גדעונים) ומכונאים לשעת חירום. רוב מפקדי האוניות היו יוצאי הפלי"ם.

ב. חבלה ימית - בצי הגירוש ונמליו, על-ידי החוליה.

ג. אימון צבאי למעפילים שהוגלו למחנות קפריסין, החל מאוגוסט 1946, במסגרת שורות המגינים, בה הוכשרו אלפי מעפילים.

ד. הכשרה לפעול כיחידות נחיתה - לשם כך אומנו אנשי הפלוגה גם באימוני חיל רגלים.

בדצמבר 1947 הוקמה פלוגת הנמל בחיפה על-ידי יוצאי חוליית החבלה הימית ואנשי פלי"ם. במרס 1948 הועבר הפלי"ם על יחידותיו לשירות הימי שהוקם על-ידי המטכ"ל. בפועל עברו כ-130 ימאים אנשי פלוגת הנמל וחניכי קורס מפקדי הסירות וההכשרה הימית. כ-200 הצטרפו לגדוד הרביעי של הפלמ"ח והשתתפו בקרבות ירושלים. חלק מהם חזר אחר-כך לחיל הים. שלד הפיקוד הבכיר של השירות הימי וחיל הים התבסס על מפקדי הפלי"ם, וכך גם מפקדי אוניות המלחמה ויחידת הקומנדו הימי.

מפקדי הפלי"ם: אברהם זכאי, יוסף ריבקינד-יריב, שמואל (סמק) ינאי, יוסף (יוסוף) ברין-גדרון.