מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

שדמי (קרמר), נחום (1898-1985)

יליד רוסיה. השתתף בהגנה העצמית באודיסה ובמלחמת האזרחים ברוסיה. עלה ב-1921 ועבד בסלילת כבישים. ב-1938 חניך קורס מפקדים של ההגנה בחולדה. מפקד גוש הגליל התחתון. ב-1939 פקד על נפת כינרת. בשנים 1946-1941 מפקד מחוז ירושלים.

ב-1946 נשלח לארגן את ההגנה באירופה ולעמוד בראשה ביבשת. עמד בראש הפעולה לאימון חברי ההגנה בארצות אירופה השונות ובצפון אפריקה וניהל את פעולות הגיוס בקרב אנשי שארית הפליטה ערב מלחמת העצמאות ובראשיתה. בשנים 1954-1948 ראש מנהל הסגל בצה"ל ומ-1954 נשיא בית הדין הצבאי העליון.