מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

שפירא, אברהם (1870-1965)

יליד אוקראינה. עלהב-1880. בן למשפחה מראשוני פתח-תקוה. בגיל צעיר ראש השומרים במושבה. שמו ואומץ לבו נודעו בכל רחבי הארץ. במאורעות מאי 1921 היה מפקד ההגנה בפתח-תקוה.

המוניטין שלו בכפרי הערבים עשוהו בורר מקובל בסכסוכים בין יהודים לערבים ואף בין ערבים לערבים.