מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

"תינוק"

מבצע פינוי הילדים מחמישה קיבוצים בדרום הארץ, שהיו בסכנת התקפה מצרית במאי 1948: ניצנים, נגבה, גת, גלאון וכפר-מנחם. הפינוי נערך בליל ה-19/18 במאי על-ידי אנשי חטיבת גבעתי ובמסגרתו הועברו הילדים ומטפלותיהן ליישובים בטוחים במרכז הארץ.