מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

תיקי כפרים

תיקים שהכינה ההגנה וכללו את מירב המידע על יישובים ערביים בארץ. כל תיק הכיל מבוא מילולי; מפת הסביבה הרחבה בקנה מידה 1:100,000; מפת הכפר וסביבתו הקרובה בקנה מידה 1:20,000; מפת הכפר בקנה מידה 1:5,000 (מפה זו הוכנה על-ידי ה הגנה). המפות עודכנו על-ידי הכנסת פרטים שלא היו במקור וצוינו והודגשו בהן צירי הגישה, שטחים שולטים ויעדים לחבלה כמו גשרונים ומעבירי מים. בכפר עצמו צוינו יעדים כמו בית המוחת'ר, בתי ההארחה (ה"מדאפות"), בתי מנהיגים, בארות, טחנות קמח וכדומה. במידת האפשר הוכנסו תצלומי-אוויר. בשיתוף פעולה עם קצין הש"י הגלילי שולב בתיק גם מידע על האוכלוסיה, כולל שמות מנהיגים, מסיתים ואישים בעלי השפעה.

תחילה היו אלה תיקי-כפרים בלבד, אך במשך הזמן הוכנו גם תיקי שכונות עירוניות, משטרות בריטיות ויעדים נוספים. בקורס קציני-סיירים למדו ותרגלו את הרקע הטקטי והאופרטיבי כיסוד לתכנון האיסוף ועריכתו הסופית של תיק כפר.