מוזיאון הגנה
לקסיקון ההגנה

ת"ס, תס"ח (תרגילי סדר, תרגילי סדר חמושים)

תרגילי סדר שימשו תירגול חשוב בשנותיה הראשונות של ההגנה, בהשפעת הנוהג בצבאות במלה"ע ה- 1. לתרגילי הסדר היו שלושה יעדים: אימון לציות ולביצוע פקודות, חיזוק רוח היחידה וסידור יחידות והנעתן בצורה מאורגנת ונאה.

בשנות ה-20 וה-30 היתה הגזמה בתרגול-סדר ואפילו שליפת אקדח בוצעה כתרגיל מתואם. בהגנה, כארגון עממי רחב וחסר גינוני צבא במכוון, הושמעו לא אחת השגות על תירגול זה ואכן הוא הצטמצם והלך במשך הזמן עד למינימום.