מוזיאון הגנה
תולדות ההגנה

סיפורו של סמל

החרב וענף הזית השלובים זה בזה צוירו לראשונה על ידי משה בר תקוה (מונדק פסטרנק) בעת שהיה מפקד קורס המ"מים של ההגנה, בשנת 1941, על קיר בחדר מפקדת הקורס.

בסיום הקורס הוחלט להפכו לסמל של בוגרי הקורס וברבות השנים היה לסמלה של ההגנה.

לראשונה הוענקה סיכת המ"מ לבוגרי שני קורסי המ"מים של ההגנה (1941, 1942), במסדר שנערך בגימנסיה הרצליה, בנוכחות הרמטכ"ל של ההגנה, יעקב דורי והרמ"א (ראש מטה ארצי) משה סנה.

שימוש נוסף בסמל החרב וענף הזית נעשה כמה שנים אחר-כך, כשעבר המטכ"ל ל"בית האדום" בתל-אביב. על תעודת הזהות של מי שהורשו להיכנס לתחום "הבית האדום" הוטבעה חותמת באמצעות סיכת מ"מ וכרית דיו.

אותה סיכת מ"מ מוענקת עד היום למסיימי קורס הקצינים של צה"ל.

החרב העטופה בענף הזית של ההגנה מופיעים ברבים מסמלי צה"ל; בסמלי החילות והפקודים, בסמלי הדרגות ובעיטורי ההצטיינות.