מוזיאון הגנה
תולדות ההגנה

ש"י - שירות הידיעות (מודיעין)

מידע מוקדם הוא חלק מהצלחה של כל מבצע צבאי. תפקידו של המודיעין לספק מידע לצבא ולמפקדיו. הש"י, שירות הידיעות של ההגנה, הוקם בשנת 1940 ופעל במספר תחומים: מודיעין מדיני וצבאי על הבריטים, הערבים וכן מודיעין על הפורשים, קומוניסטים ועוד.

הש"י הגיע להישגים מרשימים. איסוף מידע בעל ערך בטחוני היה חלק מפעילות ההגנה עוד בשנות העשרים. ב-1933 הוחלט בסוכנות היהודית על הקמת מודיעין ארצי והוקם מדור ערבי בסוכנות שרוכז בידי אליהו ששון. בהגנה פעל במקביל הר"ן שעסק בריגול נגדי. על שני אלה התבסס הש"י. במתכונת שבה הוקם ופעל בהגנה, הפך הש"י למודיעין של צה"ל במלחמת העצמאות.

הש"י פעל בכמה תחומים:

תחום הממשל והמשטרה הבריטית

בתחום זה הצליחו בהאזנה ופיענוח התשדורות של המשטרה הבריטית, התחברו לקוי הטלפון של פקידי ממשלה בריטים והאזינו לשיחותיהם עם מנהיגים ערבים בארץ ועם הממונים עליהם באנגליה. בין השאר האזינו ופיענחו את שיחותיו של הנציב העליון. לידי הש"י הגיע ספר הצופן הבריטי שאפשר את פיענוח המברקים בין לונדון לירושלים. בין משתפי הפעולה עם ההגנה היו גם בריטים וביניהם קצין שדיווח מבעוד מועד על מבצע נרחב של מעצרים וחיפושים שנודע לאחר מכן בשם "השבת השחורה".

התחום הערבי

המידע נאסף בעזרת קציני ש"י בגלילים ובנפות. אחת המשימות שביצע הש"י הערבי ב-1945 היתה הכנת "תיקי כפרים". הפעילות נעשתה בעזרת סיירי הפלמ"ח שעדכנו את המפות וסימנו פרטים בעלי חשיבות צבאית ויעדים להתקפה וחבלה. הש"י תרם לתיק את המידע על האוכלוסיה, שמות מנהיגים ומסיתים וכדומה. במלחמת העצמאות עמד לרשות מפקדי הכוחות מידע על כל כפר או שכונה ערבית במרחב בו פעלו.

הש"י סיפק מידע שאפשר את הפעילות נגד השלטון הבריטי בזמן תנועת המרי העברי וסייע לפעולות הרכש של ההגנה לרבות הוצאת נשק ממחנות צבא בריטים.

הש"י פעל בסיוע מודיעים מתנדבים שהיו קשורים בעבודתם לשלטון הבריטי במשטרה, בצבא ובמשרדי הממשלה.

הש"י פעל גם בקרב הארגונים הפורשים, אצ"ל ולח"י, ונגד חברי המפלגה הקומוניסטית יהודים וערבים.

הישג חשוב של הש"י במלחמת העצמאות היה השגת תאריך הפינוי הבריטי מירושלים ומקומות אחרים. מידע זה איפשר השתלטות יהודית על האזורים והמתקנים שפונו.