מוזיאון הגנה
תולדות ההגנה

חיל מדע

בשנות השלושים החלו חברי הגנה בנסיונות לפיתוח אמצעי לחימה תוך הסתייעות במדענים מקומיים. הפעילות הבולטת ביותר היתה ייצור חומר-הנפץ 'טן', בניצוחו של פליקס ברגמן. 

בעקבות מלחמת העולם השנייה יזמו אהרן קציר ויוחנן רטנר הקמה של מחלקה למחקר מדעי בהגנה, שערכה ניסויים שונים בכמה מוסדות אקדמיים.

באוקטובר 1947 הוקמה, בהוראת דוד בן-גוריון, מחלקת המדע של ההגנה. בראש המחלקה הוצב יוחנן רטנר ולצידו הוקמה הנהלה בהשתתפות ארנסט ברגמן, אהרן קציר ואחרים. ניהול המחלקה בפועל הופקד בידי שלמה גור, בעזרת אהרן דונגי. ייבגני (ז'נקה) רטנר ניצח על פיתוח וייצור כלי נשק (ובהם מטול נגד טנקי, מוקשים שונים, פצצות עשן ועוד). ב-17 במרס 1948 הוקם חיל המדע (חמ"ד). עבודתו של ז'נקה רטנר היתה גורם מרכזי בפעילות החיל. נוספו אליה פעילויות של מדענים בירושלים, ברחובות ובחיפה. עם הבולטים שבהם נמנה אפרים קציר, שהיה זמן מה מפקד חמ"ד. ארנסט ברגמן נחשב לבכיר החבורה. מעשי חמ"ד הניחו את היסוד לכל פעילות המחקר והפיתוח של מערכת הביטחון.