מוזיאון הגנה
תולדות ההגנה

ההגנה במספרים

חברי הגנה ערב מלחמת העצמאות - 46,000

מספר המגוייסים בחו"ל, גח"ל - 25,000

מגוייסי מח"ל - 5,000

מספר בוגרי קורס מפקדי מחלקות (שהיו למפקדי צה"ל) - 1,412

מספר היישובים שהוקמו על ידי ההגנה בשיטת חומה ומגדל - 50

יישובים שהוקמו בזמן המאבק בבריטים - 49

האחזויות פלמ"ח - 9

ישובים שהוקמו במהלך מלחמת העצמאות (עד יולי 1949) - 89

סה"כ המעפילים שעלו ארצה על ידי ההגנה - 96,000

סה"כ המעפילים שעלו ארצה על ידי התנועה הרביזיוניסטית - 15,000

סה"כ המעפילים שעלו ארצה על ידי גורמים פרטיים ויחידים - 10,250

מספר ספינות המעפילים משנת 1934 - 141

אוניות שאורגנו על ידי הרביזיוניסטים ובסיועם עד 1940 - 24

(בשנת 1947 - 1, 'בן הכט')

אוניות שאורגנו על ידי ההגנה בשנים 1948-1945 כשבהן 70,000 מעפילים

אסירי ההגנה שנידונו ליותר משישה חודשי מאסר - כ-200

רכש ותעש

הגידול בכלי הנשק מ-1,000 רובים בתרפ"ט ועד מלחמת העצמאות:

מספר מפעלי תעש טרום מלחמת העצמאות - 46

מועסקים בתעש בשנת 1940 - 50

מועסקים בתעש בשנת 1947 - כ-300

מועסקים בתעש בשנת 1948 - 1,000