מוזיאון הגנה
תולדות ההגנה

גח"ל - גיוס חוץ לארץ

ארגון, אימון והעלאה של קרוב ל-20,000 מתגייסים, רובם מאירופה וחלקם מצפון אפריקה וגיוסם להגנה ולצה"ל.

משלחת ההגנה באירופה, שפעלה בתיאום עם המוסד לעלייה ב', ארגנה את האימונים במחנות פליטים. מגויסים לגח"ל אומנו גם במחנות המעצר בקפריסין, במסגרת 'שורות המגינים'.

לאחר פרוץ מלחמת העצמאות ריכזה המשלחת את המאמץ בהקמת שני בסיסים מרכזיים - בדרום צרפת ובדרום איטליה - ובארגון מחנות באזורים סמוכים לבסיסים.

עד סוף 1948 הגיע מספר מגויסי גח"ל לכ20,000- והם היוו כחמישית מהמשרתים בצה"ל. בדרג הלוחם בכלל ובחטיבות בפרט, היה חלקם גבוה בהרבה. תרומה מקצועית מיוחדת היתה לגח"לאים ותיקי הצבאות, בעיקר מארצות מזרח אירופה.