מוזיאון הגנה
תולדות ההגנה

מח"ל - מתנדבי חוץ לארץ

מתנדבים לוחמים שאירגנו ההגנה ואחר כך צה"ל לעזרת היישוב היהודי במלחמת העצמאות.

רובם היו יהודים אך היו ביניהם גם לא יהודים רבים. מספרם הכולל הגיע ליותר מ-5,000 מתנדבים.

אנשי המח"ל מלאו תפקידים ראשונים במעלה במלחמת העצמאות. רבה היתה תרומתם במגזרים חיוניים כמו חיל האוויר (טייסים, נווטים, צוותי קרקע) וחיל הים.

בחודש שלאחר הכרזת העצמאות היוו אנשי המח"ל כ-8% מכלל המגויסים, כשהם משרתים בחילות האוויר והים, בחטיבות הממוכנות שבע ושמונה, בחטיבת גבעתי ובחיל הרפואה.