מוזיאון הגנה
פרסומי מורשת ההגנה

סיפורי ההגנה - ד"ר מרדכי נאור

שלוש פעמים בשבוע, בימים א', ג' ו-ה' מפרסם ד"ר מרדכי נאור סיפורים ופרשיות באתר הפייסבוק שלו.
לא מעטים מהם עוסקים בהגנה, במבצעיה ובדמויות בולטים בה.
סיפורים אלה מובאים בזה.