מוזיאון הגנה
מאגרי מידע

הרצאתו של ד''ר דן יפה, בנו של קברניט סירת הכ''ג, כתריאל יפה