מוזיאון הגנה
פרסומי מורשת ההגנה
בחר עמוד

משירות הידיעות (הש"י) לחיל המודיעין

ערב מורשת – מהש"י לחיל המודיעין בשיתוף המל"מ וארגון ההגנה

ב-15.5, היום הסמלי של הקמת המדינה ותחילת המערכה מול צבאות ערב במלחמת העצמאות, נערך ערב מורשת במרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בגלילות בשיתוף ארגון מורשת ההגנה.

בתחילת האירוע הוקרן לראשונה בנוכחות קהל רב, אולם מלא וגדוש, הסרט על הנושא שהפיק צוות הטלוויזיה הקהילתית של "צוות" ביוזמת ארגון ההגנה. הסרט זכה לתגובות נלהבות של הקהל.

פרופ' יואב גלבר סקר את אבני הדרך העיקריות בתרומתו של הש"י, שהיה כפוף במשותף להגנה ולסוכנות היהודית. המודיעין שנאסף אז הועיל למלחמת האזרחים בין יהודים וערבים עד הקמת המדינה וצה"ל.

אבי מושבי תאר את הקמת השב"כ, מארגון ביטחון פנים שהחל בכפיפות לצה"ל, דרך העשור הראשון בו עסק גם בסוגיות פוליטיות פנימיות (מעקב אחר ח"כים ממפ"ם; יוסל'ה שוחמכר; 'השוק השחור') עד גיבושו לארגון מודיעין ממלכתי בראשותו של עמוס מנור.

אורי מהמוסד פתח בדילמה מתי בפועל הוקם המוסד, שהחל כגוף תיאום לקהילת המודיעין, עם יכולות מבצעיות ואיסופיות מוגבלות ועבר 'קפיצת מדרגה' ליכולותיו בתקופת ראש המוסד מאיר עמית שהחליף את איסר הראל.

סיכם את הערב אלוף במיל' אהרון זאבי פרקש בתצפית מקורית על 75 שנות מודיעין.