מוזיאון הגנה
חברי ההגנה

חלוקת אות ההתנדבות החלה בשנת 1961, והוא מוענק על פי הקריטריונים הבאים:

למי שבמלחמת העולם הראשונה התנדב לגדודים העבריים.

לאזרח ישראל או תושב קבוע בישראל, אשר בהיותו תושב קבוע בארץ התנדב במלחמת העולם הראשונה לשרת הצבא הטורקי לפי דרישת מוסדות היישוב.

לאזרח ישראל או תושב קבוע בישראל שבמלחמת העולם השנייה התנדב לצבא הבריטי, לפני התאריך 08/11/1944. אם התנדב באותו היום או לאחר מכן, התנאי לקבלת אות ההתנדבות הוא ששירת לפחות שישה חודשים.

כל אזרח שהתנדב במלחמת העולם השנייה זכאי עקב פעילות זו לאות הלוחם בנאצים.

(מתוך אתר משרד הביטחון)