מוזיאון הגנה
מוזיאונים וארכיונים

מטרת המוזיאון ללמד את תולדות ההתיישבות בנגב, ההתיישבות הציונית בעת החדשה, שיטות ההשקיה והחקלאות, עמידה והתגוננות במלחמת העצמאות.

במקום שילוב של מוזיאון ומוזיאון פתוח. נשמרו האתרים והחפצים מהשנים 1949-1943: עמדות, בונקרים ותעלות קשר. בטירה עצמה נמצאים חפצים וכלים הממחישים את החיים בתקופה זו: חדרי קשר ומגורים, מקלחת, חדר אוכל, חדר תרבות, צריף, חדר נשק, תצוגת כלים חקלאיים וטרקטורים ראשונים.

בנושא ההשקיה מוצגים הסכר, תעלה מובילה, בריכות, ערוגות מפולסות וערוגות להשקיה במים מלוחים.

באתר מוצעים שני מסלולי סיור מודרכים, האחד בן 2 שעות והשני בן 4 שעות, הכוללים צפייה בחזיון אור קולי בן 15 דקות.