מוזיאון הגנה
מוזיאונים וארכיונים

ארכיון המדינה

בארכיון המדינה תמצאו את מסמכי המדינה: דיונים של מקבלי החלטות, פועלם של עובדי המדינה, טפסי הממשק בין האזרחים למשרדי הממשלה; תצלומי אירועים, סרטי חדשות מלפני היות הטלוויזיה, מפות של ארץ-ישראל המתפתחת ומשתנה על-פני מאה וחמישים שנה. מרשמי אוכלוסין. דיווחים סודיים. מכתבי אזרחים. חומרים כלכליים, משפטיים, גיאוגרפיים, דמוגרפיים ומנהליים. תוכניות חינוך, תוכניות בינוי, תוכניות שיכון. ועוד ועוד ועוד.

עובדי הארכיון עוסקים מאז הקמת המדינה בזיהוי התיעוד שבמוסדות המדינה ובהבאתו לארכיון, בסידורו, בשימורו ובהעמדתו לציבור. ואולם רוב עצום של התיעוד מעולם לא נפתח.

בשנים האחרונות החליטה ממשלת ישראל שעל הארכיון להתאים עצמו לעולם שבו התיעוד דיגיטלי, והציבור רגיל לצרוך מידע באפיקים דיגיטליים וחברתיים. מאחר ויש בארכיון מאות מיליוני עמודים, והמספר גדל בהתמדה, זוהי משימה שתארך שנים. אתר אינטרנט זה הוא תחילתה של דרך ארוכה. ככל שתרבו להשתמש בו, וגם לספר לנו, כך נוכל לשפר את השירות.

אגף ממשל בארכיון המדינה

אגף הממשל אחראי על הממשק שבין ארכיון המדינה לבין מוסדות המדינה בנושאים:

ניהול המידע הארכיוני
הערכת מסמכים ארכיוניים לביעור או הפקדה
מתן אישורי ביעור בחלוף תקופת השמירה
עידוד הפקדת מסמכים ארכיוניים דיגיטליים בארכיון
קליטת המסמכים לצמיתות בארכיון
שמירה ושימור המסמכים לצמיתות בארכיון
השאלת החומר לגורמים המפקידים
סריקת המסמכים הנייריים לשם הנגשתם לציבור
שיקום פיסי של תיעוד ניירי בעל מצב פיסי ירוד

מטרות אגף ממשל:

שיפור תהליכי עבודה ייעודיים מול מוסדות המדינה
מתן שירות מקצועי, איכותי ויעיל
פרסום מידע ונהלים עדכניים

קהל היעד

מוסדות מדינה לפי הגדרתם בחוק הארכיונים (משרדי ממשלה, מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות וכד').
כל מי שבחזקתו חומר ארכיוני ממלכתי