מוזיאון הגנה
חדשות ואירועים

סוגיות נבחרות בתולדות ארגון ה"הגנה"

המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, ע"ש מרטין (זוס)
אוניברסיטת בר-אילן
ארגון מורשת ה"הגנה" ומוזיאון ה"הגנה"

מתכבדים להזמינכם לכנס בסימן 75 שנים להכרזת המדינה

יום ב' | ב' אדר תשפ"ג | 13 במארס 2023
אולם פלדמן (301), קמפוס אוניברסיטת בר-אילן

מנחה: ד"ר נעמה אוחנה־ארום, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, מוזיאון ה"הגנה"

14:15-13:45 - התכנסות

14:30-14:15 - דברי ברכה

 • פרופ' אמנון אלבק רקטור האוניברסיטה
 • תא"ל מיל' ד"ר אפרים לפיד ראש ארגון מורשת ה"הגנה"
 • פרופ' קובי כהן-הטב ראש המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס)
 • גב' ענבר קוונשטוק מנהלת מוזיאון ה"הגנה"

16:00-14:30 - מושב ראשון: ארגון ה"הגנה" לקראת הקמת המדינה

 • 'סבירות נמוכה לפלישת מדינות ערב': הנחות המודיעין היישובי ערב מלחמת העצמאות
  ד"ר יורם פריד
 • התרומה הישירה והעקיפה של ארגון ה"הגנה" למאבק להקמת המדינה
  פרופ' אביבה חלמיש
 • הסברה והשפעה בארגון ה"הגנה" לקראת הקמת המדינה
  ד"ר אפרים לפיד

16:30-16:00 - הפסקת קפה

18:00-16:30 - מושב שני: סוגיות בחקר תולדות ה"הגנה"

 • המפעל לטיפוח יחסי שכנות וה"הגנה": קווי פעולה וביצוע
  פרופ' תמיר גורן
 • תנועת "הבריחה": תובנות חדשות בפרספקטיבת הזמן
  ד"ר מירר נהרי
 • הדרת הרמ"א ד"ר משה סנה מספר תולדות ה"הגנה"
  ד"ר ניר מן

18:15-18:00 סיכום

תיעודים מן האירוע:

"סבירות נמוכה לפלישת מדינות ערב": הנחות המודיעין היישובי ערב מלחמת העצמאות - ד"ר יורם פריד >

התרומה הישירה והעקיפה של ארגון ה"הגנה" למאבק להקמת המדינה - פרופ' אביבה חלמיש >

הסברה והשפעה בארגון ה"הגנה" לקראת הקמת המדינה - ד"ר אפרים לפיד >

המפעל לטיפוח יחסי שכנות וה"הגנה": קווי פעולה וביצוע - פרופ' תמיר גורן >

תנועת "הבריחה": תובנות חדשות בפרספקטיבת הזמן - ד"ר מירר נהרי >