מוזיאון הגנה
תולדות ההגנה

מלחמת העצמאות - ה"הגנה" הייתה ל"צבא ההגנה לישראל"

ערב מלחמת העצמאות ובחצי השנה הראשונה של המלחמה (דצמבר 1947 - מאי 1948) היתה ה"הגנה" הכוח החמוש העיקרי של היישוב היהודי בארץ-ישראל, ושל מדינת ישראל שהוקמה ב-ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948).

ה"הגנה", באמצעות יחידותיה, מתקניה, שירותיה, המטות שלה ובעיקר לוחמיה (אלפים בתחילה, מגויסים בגיוס מלא, רבבות מאוחר יותר), היא שחצצה בין היישוב היהודי ומדינת ישראל הצעירה, לגורל נורא שתוכנן להם על ידי ההנהגה הפלסטינית ולאחר מכן מדינות ערב. ה"הגנה" היא שאפשרה את הקמת מדינת ישראל והגנה עליה עד שמסרה את התפקיד לצה"ל, שקם ממנה.

בתחילת המלחמה ניצבה ה"הגנה" על משמר היישובים העירוניים והכפריים בכל רחבי הארץ ולחמה בדרכים. בה בעת היא התארגנה במהירות, כצבא לכל דבר, הקימה מכוחותיה 12 חטיבות: חטיבה 1 גולני, חטיבה 2 כרמלי, חטיבה 3 אלכסנדרוני, חטיבה 4 קרייתי, חטיבה 5 גבעתי, חטיבה 6 עציוני, חטיבה 7, חטיבה 8, חטיבה 9 עודד, חטיבה 10 פלמ"ח הראל, חטיבה 11 פלמ"ח יפתח, חטיבה 12 פלמ"ח הנגב - (42 גדודים), חיל אוויר, חיל ים, חילות הנדסה ותותחנים, חיל מודיעין, התחלות של שריון וחילות ושירותים לוגיסטיים. שליחי הרכש של ה"הגנה" פעלו בארץ ובחו"ל להשגת אמצעי לחימה, מהם כבדים (מטוסים, תותחים), שלפני כן לא ניתן להביאם לארץ. התעשייה הצבאית של ה"הגנה" הרחיבה את היקפה פי כמה, ולצידה פעלו מאות מפעלים ובתי מלאכה אזרחיים שהוסבו לייצור ביטחוני.

ההיערכות להקמת צבא נעשתה במהירות שיא. במטכ"ל ה"הגנה" הוקמו אגפים חדשים, שעליהם הוטל להתמודד עם משימות המלחמה. כוח האדם, שבתחילת המלחמה כלל כ-4,000 מגויסים (פלמ"ח, נוטרים ושלד פיקודי), צמח במהירות ולקראת הפיכת ה"הגנה" לצה"ל הקיף כ-40,000 גברים ונשים. אל הכוחות הלוחמים בארץ הצטרפו בשנה הראשונה למלחמה כ-25,000 חיילים מחו"ל בהם כ-20,000 במסגרת הגח"ל (גיוס חוץ לארץ) וכ-5,000 במסגרת המח"ל (מתנדבי חוץ לארץ). אלה גם אלה אורגנו על ידי שלוחות ה"הגנה" בעולם.

צה"ל לא הוקם מיד עם קום המדינה, אלא שבועיים וחצי לאחר מכן. בפרק זמן זה פלשו ארצה חמישה צבאות ערביים, וכוחות ה"הגנה" הם שבלמו אותם, ואף יצאו להתקפות-נגד ראשונות. ב-31 במאי 1948 פרסם ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן-גוריון פקודת יום על הקמת צבא המדינה, הוא צבא הגנה לישראל. הפקודה נפתחת במילים אלה: "עם הקמת ישראל יצאה ה"הגנה" ממחתרת ונהפכה לצבא סדיר".

ובהמשך: "בלי הניסיון, התכנון, כושר הפעולה והפיקוד, הנאמנות ורוח הגבורה של ה"הגנה", לא היה היישוב עומד במבחן הדמים, ולא היינו מגיעים למדינת ישראל".

ב-1 ביוני 1948 קם צה"ל. המטכ"ל שלו היה זהה בדיוק למטכ"ל ה"הגנה" ביום הקודם, והרמטכ"ל הראשון, יעקב דורי, הוא שהיה גם רמטכ"ל ה"הגנה". חוסר השוני הזה מעיד יותר מכל עד כמה היה צה"ל בתש"ח המשכה של ה"הגנה".

אצ"ל ולח"י פעלו בתחילת מלחמת העצמאות בנפרד, והם הצטרפו לצה"ל לאחר הקמתו.

בהמשך מלחמת העצמאות נדרשו אנשי הרכש להתגבר על האמברגו שהטילה ארצות הברית על מכירת ציוד לחימה לצדדים הלוחמים. פעולות הרכש הגדולות התבצעו במדינות הגוש המזרחי, בעיקר בצ'כוסלובקיה, שלא קיימו את האמברגו ובארצות הברית, תוך עקיפת האמברגו. לארץ הועבר נשק כבד שנאגר באירופה שכלל מטוסים, טנקים, זחל"מים ונשק אנטי טנקי.

נרכשו גם מערכות לייצור נשק, בעיקר בארה"ב, שאיפשרו ייצור עצמי של נשק ותחמושת.