מוזיאון הגנה
אישים ומפקדים

מפקדי גדוד חי"ש ופלמ"ח

צפון

אבינועם חיים
אבנון אהרן
אלן משה
ביברגל יעקב
בן ארי צבי
בן ברק איתמר
ברושי (בורנשטין) יצחק
ברנזון אפרים
גורן (גורניצקי) משה
דרור (קרובנט) יעקב
הורביץ סברין
וינשטיין פנחס
זריז יוחנן
יפה אברהם
יפתח (פרג'ון) שמעון
יריב אהרן
כהן מקסים
לויצקי גואל
ליאור (ליטאור) ישראל
מקלף מרדכי
עמית מאיר
ענבר (ברנשטין) בן ציון
פוגל יוסף
פכטר בן עמי
פלד (אייזנברג) אברהם
פרדקין דוד
פרידמן אביעזר
צסיס דב
שטראוס ורנר

מרכז

אבני אליהו
אדמון (רפופורט) שמואל
אורן נתן
אריאלי (שצ'רבטי) תנחום
בהרב יונתן
בן גוריון עמוס
בר סבר (בורובסקי) זאב
ברקת (בקשטיין) שמעיה
גור דב
גרמן צבי
דגן דני
דרור (בורג) שלום
ויימן משה
זורע מאיר
זיו (פרידן) בן ציון
חביליו שלמה
לוי יצחק
לנגר אריה
מרט זלמן
נור סלע (ליכטנשטיין) יעקב
סימון אריה
עופר (הרשקוביץ) דודן
פפרמן הלל
רינות משה
שיף ישורון
שפיר (שפייר) אלכסנדר (אלכס)
תמיר (סטופנסקי) יהודה

דרום

אוארבך אלדד
ברזילי אביב
דוידזון מאיר
דיבון (דוידזון) יצחק
ואלך יהודה
ורדי רפאל
כדורי אפרים
מרגולין שמעון
נאמן יובל
ניר (גורפינקל) נחמן
פונדק (פונדיק) יצחק
פרי (פרולוב) יעקב
צור (צ'רטנקו) צבי

פלמ"ח

אילת (לילד) גדעון
אלעזר דוד
בן דרור משה (מוריס)
בר לב חיים
ברנר אורי
גביש (שקליאר) ישעיהו
גלזר זאב
דרזנר מאיר
ויינשטיין פנחס
זמיר צבי
זריז יוחנן
חבלין שלום
טבנקין יוסף
יפה אורי
יפה שאול
יריב (ריבקינד) יוסף
כהן שמואל (מולה)
כרמי ישראל
לנר דן
נצר (נוסביצקי) משה
נרקיס עוזי
סלומון יעקב
עמיחי איתיאל
קלמן משה
רבין יצחק
רוסק מנחם
שדמי (קרמר) יששכר
שילוח (שלאוך) שלמה
שמחוני אסף
שריג נחום