מוזיאון הגנה
אישים ומפקדים

מפקדי גדודים במעבר מה"הגנה" לצה"ל במלחמת העצמאות

אורבך אלדד - חי"ש גדוד 54
אוריאל תנחום - חי"ש גדוד 35 (37)
אורן נתן - חי"ש גדוד 32
אילן משה - חי"ש גדוד 13
ביאטוס פליכס - חי"ש גדוד 82
ביברגל יעקב - חי"ש גדוד 41
בן ארי צבי - חי"ש גדוד 24
בן גוריון עמוס - חי"ש גדוד 42
בן עמי פחטר - חי"ש גדוד 21
בן ציון ענבר - חי"ש גדוד 22
בר לב חיים - פלמ"ח גדוד 8, 9
בר סבר (בורובסקי) זאב - חי"ש גדוד 34, 58
ברושי (בורנשטין) יצחק - חי"ש גדוד 12
ברזילי אביב - חי"ש גדוד 52
ברנזון אפרים - חי"ש גדוד 42 (82)
ברקת (בקשטיין) שמעיה - חי"ש גדוד 42
גור דב - חי"ש גדוד 33
גורן (גורניצקי) משה - חי"ש גדוד 15
גילת (הורביץ) צבי - חי"ש גדוד 72
דוידזון מאיר - חי"ש גדוד 51
דיין משה - חי"ש גדוד 89 (81)
דרור (קרובנט) יעקב - חי"ש גדוד 14
דרור (בורג) שלום - חי"ש גדוד 63
ואלך יהודה - חי"ש גדוד 51
ויימן משה - חי"ש גדוד 44
וינשטיין פנחס - חי"ש גדוד 92 (82)
ורבר יהודה - חי"ש גדוד 71
ורדי רפאל - חי"ש גדוד 55
זורע מאיר - חי"ש גדוד 62
זמיר צבי - פלמ"ח גדוד 6
זריז יוחנן - פלמ"ח גדוד 7
חביליו שלמה - חי"ש גדוד 64
יפה אברהם - חי"ש גדוד 12, 13
יפה שאול - פלמ"ח גדוד 5
יריב (ריבקינד) יוסף - פלמ"ח גדוד 8
כדורי אפרים - חי"ש גדוד 51
כהן מכסי - חי"ש גדוד 23, 24
כץ אליהו - אצ"ל גדוד 35
כרמי ישראל - פלמ"ח גדוד 9
לבני איתן ירוחם - אצ"ל גדוד 57
ליאור (ליטאור) ישראל - חי"ש גדוד 11
לנר דן - פלמ"ח גדוד 1
לסקוב חיים - חי"ש גדוד 73 (79)
מרט זלמן - חי"ש גדוד 61
נור סלע (ליכטנשטיין) יעקב - חי"ש גדוד 31
נצר (נוסביצקי) משה - פלמ"ח גדוד 2
נרקיס עוזי - פלמ"ח גדוד 4, 7
סימון אריה - חי"ש גדוד 43
עופר דוד - חי"ש גדוד 34
עמיחי איתיאל - פלמ"ח גדוד 1
פונדק (פונדיק) יצחק - חי"ש גדוד 53
פלד (אייזנברג) אברהם - חי"ש גדוד 22
פפרמן הלל - חי"ש גדוד 35
פרדקין דוד - חי"ש גדוד 12
פרי (פרולוב) יעקב - חי"ש גדוד 52
פרידמן אביעזר - חי"ש גדוד 11
צור (צ'רטנקו) צבי - חי"ש גדוד 54
צסיס דב - חי"ש גדוד 21
קלמן משה - פלמ"ח גדוד 3
רוסק מנחם - פלמ"ח גדוד 5
שדמי (קרמר) יששכר - פלמ"ח גדוד 5
שיף ישורון - חי"ש גדוד 63
שמחוני אסף - פלמ"ח גדוד 1
שמעון יפתח - חי"ש גדוד 24
תמיר (סטופנסקי) יהודה - חי"ש גדוד 43