מוזיאון הגנה
אישים ומפקדים

הפיקוד הבכיר במעבר מה"הגנה" לצה"ל במלחמת העצמאות

מטכ"ל

אבידר (רוכל) יוסף - (ראש אג"א)
איילון (לשצ'ינר) צבי - (סגן הרמטכ"ל)
דורי (דוסטרובסקי) יעקב - (רמטכ"ל)
ידין (סוקניק) יגאל - (ראש אג"מ)
סחר יחזקאל - (ראש אגף משטרה)
צדוק (לרר) משה - (ראש אכ"א)
רטנר יוחנן - (ראש אג"ת)

זרועות

זק גרשון - (חיל הים)
עמיר (זבלודובסקי) ישראל - (חיל האויר)
רמז אהרן - (חיל האויר)
שולמן נחמן (פול) - (חיל הים)

חזיתות

אבן (אפשטיין) דן - (המזרח)
אלון (פייקוביץ) יגאל - (הדרום, ירושלים והמרכז)
כרמל (זליצקי) משה - (הצפון)
מרכוס דוד (דניאל) ("מיקי סטון") - (ירושלים והמרכז)

חילות

אדמון (רפופורט) שמואל - (תותחנים)
בארי (בירנצויג) איסר - (מודיעין)
בן צבי (רוגוז'יק) מינה - (נשים)
ברנע ישראל - (תחבורה)
גור (גרזובסקי) שלמה - (מדע)
גינסבורג לובה - (תותחנים)
ינאי (ינובסקי) יעקב - (קשר)
מגן דני - (משטרה צבאית)
פלד (וינברג) אשר - (חימוש)
רשף (רבסקי) דוד - (גדנ"ע)
שדה (לנדוברג) יצחק (ז'ניה) - (שריון)
שחר עמנואל - (הנדסה)
שיבא ד"ר חיים - (רפואה)

חטיבות

אבידן (קוך) שמעון - (גבעתי)
אבן (אפשטיין) דן - (אלכסנדרוני)
אלון (פייקוביץ) יגאל - (יפתח)
בן גל (רבינוביץ') מיכאל - (קרייתי)
גולן (שפיגל) נחום - (גולני)
גרמן צבי - (אלכסנדרוני)
זיו (פרידן) בן ציון - (אלכסנדרוני)
טבנקין יוסף - (הראל)
יפה אורי - (עודד)
כהן שמואל (מולה) - (יפתח)
כרמל (זליצקי) משה - (כרמלי)
מן (מונטג) משה - (גולני)
מקלף מרדכי - (כרמלי)
רבין יצחק - (הראל)
שאלתיאל דוד - (עציוני)
שדה (לנדוברג) יצחק (ז'ניה) - (שבע)
שחם (שכטר) מישאל - (גולני)
שמיר (רבינוביץ) שלמה - (שמונה)
שריג נחום - (הנגב)