מוזיאון הגנה
אישים ומפקדים

קורסים לקצינים מ"מים 1921-1948

 • מס' הקורס: א,   מועד: 1921,   מקום: תל אביב - כפר גלעדי,
  מפקד הקורס: יצחק לנדוברג (שדה), אלימלך זליקוביץ (אבנר),    הערות: ה"קומדיאנצ'קים"

 • מס' הקורס: ב,   מועד: 1925,   מקום: הר הכרמל,
  מפקד הקורס: אלימלך זליקוביץ (אבנר),    הערות: "איטליה"

 • מס' הקורס: ג,   מועד: 1933,   מקום: חולדה,
  מפקד הקורס: אברהם איכר"

 • מס' הקורס: ד,   מועד: 1934,   מקום: גבת תחתית,
  מפקד הקורס: אלימלך זליקוביץ (אבנר)

 • מס' הקורס: ה,   מועד: 1935,   מקום: גבת תחתית,
  מפקד הקורס: יעקב דוסטרובסקי (דורי)

 • מס' הקורס: ו,   מועד: 1937,   מקום: גבת תחתית,
  מפקד הקורס: יוסף רוכל (אבידר)

 • מס' הקורס: ז,   מועד: 1937,   מקום: גבת תחתית,
  מפקד הקורס: יוסף רוכל (אבידר)

 • מס' הקורס: ח,   מועד: 1938,   מקום: כפר ויתקין,
  מפקד הקורס: יוסף רוכל (אבידר)

 • מס' הקורס: ט,   מועד: 1938,   מקום: ביתן אהרן 
  מפקד הקורס: יוסף רוכל (אבידר),    הערות: "הפישרים"

 • מס' הקורס: י,   מועד: 1939,   מקום: יבנאל,
  מפקד הקורס: רפאל לב

 • מס' הקורס: יא,   מועד: 1939,   מקום: יבנאל,
  מפקד הקורס: רפאל לב,   הערות: המ"ג

 • מס' הקורס: יב,   מועד: 1941,   מקום: ביתן אהרן - ג'וערה,
  מפקד הקורס: יהושע גלוברמן"

 • מס' הקורס: יג,   מועד: 1942,   מקום: ביתן אהרן - ג'וערה,
  מפקד הקורס: משה פסטרנק (בר-תקוה) (מונדק)

 • מס' הקורס: יד,   מועד: 1943,   מקום: ג'וערה,
  מפקד הקורס: רפאל לב,    הערות: קורס מפקדים בכירים

 • מס' הקורס: טו,   מועד: 1943,   מקום: עין החורש - דליה,
  מפקד הקורס: משה זליצקי (כרמל)

 • מועד: 1943-4,   מקום: חולדה - תחנת רדינג ת"א,
  מפקד הקורס: צבי הורביץ (גילת),    הערות: קורס מ"מ מיוחד לקצינים ומש"קים של פלוגה 2 "באפס" בצבא הבריטי

 • מס' הקורס: טז,   מועד: 1944,   מקום: ג'וערה,
  מפקד הקורס: יוסף רוכל (אבידר)

 • מס' הקורס: יז,   מועד: 1945,   מקום: ג'וערה,
  מפקד הקורס: יגאל סוקניק (ידין)

 • מס' הקורס: יח,   מועד: 1946,   מקום: כפר החורש - גניגר,
  מפקד הקורס: יצחק דובנו

 • מס' הקורס: יט,   מועד: 1947,   מקום: שריד - גניגר - ג'וערה,
  מפקד הקורס: משה פסטרנק (בר-תקוה)

 • מס' הקורס: א-1948,   מועד: 1948,   מקום: נתניה,
  מפקד הקורס: חיים לסקוב, צבי הורביץ (גילת)