מוזיאון הגנה
אישים ומפקדים

בוגרי קורסים למ"מים ב"הגנה"

אאורבוך אלדד, מחזור ט, יד
אבו-רביע שלמה, מחזור טז
אביבי עמיאל, מחזור יד
אבידן (קוך) שמעון, מחזור ח, יד
אבידר (רוכל) אלדד, מחזור א (1948)
אבינועם חיים, מחזור טו
אבישר יעקב, מחזור יז
אבישר עופר, מחזור יז
אבנרי (רסנר) יצחק, מחזור ה
אבנת (אפשטיין) זאב, מחזור בַּאפס
אברהמי אהרון, מחזור יט
אברהמי יוסף, מחזור יא
אברהמי מנחם, מחזור טז
אברמוביץ מאיר, מחזור א
אברמוביץ (אבירם) מנחם, מחזור יח
אברמזון יונתן, מחזור יד
אברמזון צבי, מחזור טז
אדלמן אלוף, מחזור א (1948)
אדלמן בצלאל, מחזור א (1948)
אדלר חיים, מחזור ח
אדלר ישעיהו, מחזור טז
אדם (אדמוביץ') יקותיאל (קותי) , מחזור יט
אדמון (רפופורט) שמואל, מחזור ז
אדמוני נחמיה, מחזור יב
אדן (ברן) אברהם, מחזור יט
אהרון ירחמיאל, מחזור בַּאפס
אהרונוביץ שלום, מחזור ו
אובודובסקי משה, מחזור יב
אובלנסק יהודה, מחזור יד
אוברלנדר אליעזר, מחזור יד
אוגול דב, מחזור טז
אודם יואל, מחזור יט
אונגר זאב, מחזור טז
אוסטרובסקי גרשון, מחזור ח
אוסלנדר שמעון, מחזור טו
אוצ'יטל שמעון, מחזור יא
אוקראיניץ שמואל, מחזור ט
אורי אריה, מחזור א (1948)
אוריון (לוקסנבורג) ברוך, מחזור בַּאפס
אוריון יהודה, מחזור א (1948)
אורליאן דוד, מחזור ז
אורלנסקי יהושע, מחזור א (1948)
אורן (אורנשטיין) אלישיב, מחזור טז
אורשן (אורשנסקי) יהודה, מחזור יא
אושמיאן צבי, מחזור יג
אחיאסף גדעון, מחזור יז
אחרק ציון, מחזור ח
אטינגר עקיבא, מחזור ז
אטקין אורי, מחזור א (1948)
איגר חיים, מחזור א (1948)
אידס אפרים, מחזור ט
איזביצר דוד, מחזור יז
אייבשיץ אלברט, מחזור טו
איידלברג יוסף, מחזור יב
אייזנשטין יחזקאל, מחזור א (1948)
איכר אברהם, מחזור ב
איל (רובשקין) שמואל, מחזור יג
אילביץ אלכסנדר, מחזור יח
אינשאטוב ניסן, מחזור ד, יד
אינשטיין ישראל, מחזור טו
אינשטין יוסף, מחזור יג
איצקוביץ אהרן, מחזור ו
איצקוביץ איתמר, מחזור יח
איתון בן ציון, מחזור ה
איתן (פופל) אברהם, מחזור יג
איתן (אנטין) ארנון, מחזור יז
איתן זכי, מחזור יב
איתן (אקסלרוד) חיים, מחזור יח
איתן (איזנברג) יוסף, מחזור יא, ז
איתן משה, מחזור ה
איתן מתתיהו, מחזור ז
איתן (הנטמן) רפאל, מחזור יח
איתן שמואל, מחזור י
אכר זאב, מחזור יז
אלברג דוד, מחזור ט
אלברט משה, מחזור יג
אלדד (קליינמן) ציון, מחזור טז
אלדובי צבי, מחזור יז
אלון (פייקוביץ) יגאל, מחזור ח
אלון מרדכי, מחזור יט
אלוני (אוילי) אורי, מחזור יז
אלוני יעקב, מחזור ח
אלוני ירוחם, מחזור יא, יד
אלוף יהושע, מחזור א
אלטון שלמה, מחזור א (1948)
אלטמן יעקב, מחזור יח
אלטשולר אייזיק (שטיס) , מחזור א
אלמגור דוד, מחזור א
אלמוג (אברוצקי) מיכאל, מחזור יג
אלמן פנינה, מחזור א
אלנבויגן אבינועם, מחזור טז
אלעזר דוד, מחזור א (1948)
אלעזרי (לזרקביץ) מאיר, מחזור טז
אלפרוביץ יחזקאל, מחזור יב
אלפרט יצחק, מחזור יח
אלצ'ייק ישובעם, מחזור יד
אלקיים מרדכי, מחזור ו, יד
אלקלעי אליהו, מחזור יז
אלקנה בנימין, מחזור טז
אלרון (הלפרין) יצחק, מחזור יח